Lednicki Park KrajobrazowyDrogi internauto, jeśli posiadasz autorskie zdjęcia naszych atrakcji i chciałbyś się nimi podzielić, prześlij je do nas na adres: info@lednogora.pl. Każde zdjęcie zostanie podpisane zgodnie z Twoim życzeniem!Lednicki Park Krajobrazowy – znajduje się we wschodniej Wielkopolsce. Został utworzony na podstawie uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z 26 maja 1988 roku dla ochrony cennych historycznie i krajobrazowo ziem wokół jeziora Lednica, będących kolebką państwa polskiego. Posiada kategorię V (ochrona krajobrazowa) Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody.

Na krajobraz parku ukształtowany przez ostatnie zlodowacenie składają się równiny moreny dennej z pagórkami moreny czołowej i długie rynny polodowcowe wypełnione jeziorami, zajmującymi około 7% powierzchni obszaru chronionego. Niecałe 10% parku stanowią lasy, głównie bory sosnowe z domieszką świerka i gatunków liściastych. Większość pozostałych gruntów jest użytkowana rolniczo. Południową część kraju przecina droga krajowa nr 5 z Poznania do Bydgoszczy, oraz linia kolejowa nr 353 z Poznania do Inowrocławia (przystanek Lednogóra).

W granicach parku zlokalizowano około 350 stanowisk archeologicznych, w tym 4 grody:

  • na Ostrowie Lednickim
  • na wyspie Ledniczce (gródek stożkowaty)
  • w Moraczewie
  • w Imiołkach (gródek stożkowaty, wtórnie wykorzystany jako mogiła żołnierzy napoleońskich)

Od 1997 r. odbywają się na terenie wsi Imiołki na Polach Lednickich w wigilię zesłania Ducha Świętego spotkania młodzieży. Widocznym ich znakiem jest Brama III Tysiąclecia w kształcie ryby.

Wśród pozostałych atrakcji parku należy wymienić:

  • Ruiny palatium i kaplicy z czasów Mieszka I na wyspie nad jez. Lednickim, wchodzące w skład Muzeum Pierwszych Piastów.
  • Nad brzegiem jeziora w Dziekanowicach utworzono Wielkopolski Park Etnograficzny, gdzie turyści mogą zwiedzać typową XIX-wieczną wieś wielkopolską.
  • Grupa 10 pomnikowych dębów przy drodze do Kamionek.
  • Punkt widokowy na Wzgórzu Waliszewskim na południowy-wschód od Waliszewa.
  • Parki w Dziećmiarkach i Głębokiem.

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Lednicki_Park_Krajobrazowy